Stofmisbrugsbehandling

Untitled design(2)Der er mange former for stofmisbrug, og der er også mange former for behandling. Det er langt fra alle behandlingsformer, der kræver en læge, men næsten alle former for misbrug medfører fysiske og psykiske problemer hos misbrugeren, som nødvendiggør en lægeundersøgelse. Ofte vil et længerevarende behandlingsforløb eller afvænning også kræve regelmæssige lægeundersøgelser og opfølgning på de problemer, der opstår hos misbrugeren, som følge af misbruget. Derfor er læger altid en vigtig del af stofmisbrugsbehandlingen.

En del stofmisbrugsbehandling kræver behandling med afhængighedsskabende lægemidler, og her er det kun de læger, der er ansat i kommunale, regionale, eller private institutioner, nævnt i sundhedslovens §142, stk 2, der må behandle.

Stofmisbrugsbehandling foregår primært i kommunalt regi og Sundhedsstyrelsen har beskrevet, hvad der skal indgå i behandlingen, for at den lever op til lovens krav om at lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed. Og ikke mindst, så stofmisbrugeren også får en behandling af en ordentlig kvalitet. Der bør være samme kvalitetskrav til stofmisbrugsbehandling, som til andre behandlinger i sundhedsvæsenet.

Patientrettigheder kan være en udfordring, i de tilfælde hvor stofmisbrugeren ønsker en dosis eller et præparat lægen ikke finder det forsvarligt at udskrive. Se slides om patientrettigheder i stofmisbrugsbehandling her: Dansk selskab for Addiktiv medicin 3.12.14

Behandling med heroin udgør et særligt område, og kræver en særlig lægelig ekspertise. Behandling kan kun ske på institutioner, som har udpeget en af Sundhedsstyrelsen godkendt behandlingsansvarlig læge.

Mange psykisk syge har et misbrug og mange misbrugere har konkurrerende psykiske lidelser. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de patientsikkerhedsmæssige problemer det skaber – særligt kombinationen antispykotika og methadon skal lægen være opmærksom på, da det giver øget risiko for alvorlige hjerteproblemer. Se også siden om psykiatri.

Læs mere om reglerne på området:

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling

Bekendtgørelse om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug

Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Bekendtgørelse om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere

Vejledning om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin, samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre
centralstimulerende stoffer

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)(Journalføringsbekendtgørelsen)

Patienters retsstilling og informeret samtykke

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.