Journalføring og epikriser

Untitled design(2)Patientjournalen er et omdrejningspunkt i behandlingen og forudsætningen for en patientsikker behandling. Patientjournalen er et nødvendigt internt arbejdsredskab og kommunikationsmidlet for alle, der er involveret i patientens behandling og pleje. Derfor er journalen også et vigtig redskab til at styrke patientsikkerheden. En god journal skaber klar kommunikation.

Først og fremmest er journalen sundhedspersonernes arbejdsredskab. Det skal være muligt for plejepersonalet at se, hvad lægen tænkte, og hvad de skal gøre. Så gør journalen det også muligt for nummer to læge at se, hvilke overvejelser nummer et læge havde, og hvad patienten er informeret om. Hvis journalen  er klar og overskuelig og indeholder de rigtige informationer, så er risikoen for fejl meget mindre.

For patienten er journalen en dokumentation af, hvad der er sket i behandlingsforløbet. Journalen vil danne grundlag for klagesager, erstatningssager og tilsyn.

Reglerne for journalføring og epikriser ser du nedenfor:

BEK nr 3 af 02/01/2013 
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

BEK nr 908 af 18/08/2011
Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.

VEJ nr 10036 af 30/11/2018
Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.