Om Anne Mette Dons

I mit firma tilbyder jeg rådgivning og foredrag på mit ekspertområde; patientsikkerhed og sundhedslovgivning. Disse er emner jeg har beskæftiget mig med de sidste 15 år.

Anne Mette Dons

foto: Joachim Rode

Ud over min samfundsmedicinske baggrund, har jeg 9 års ledererfaring fra Sundhedsstyrelsen og har dermed lang erfaring med ledelse i et politisk system. Jeg er uddannet læge fra Københavns universitet i 1991 og blev speciallæge i samfundsmedicin* i 2002.

Jeg har et nært kendskab til en bred vifte af lægefaglige specialer, de øvrige faggrupper i sundhedsvæsenet og til det primære og sekundære sundhedsvæsen. Som leder af Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed, har jeg fået en indsigt i sundhedsvæsenets mange organisatoriske udfordringer.

Jeg har stået i front for at udarbejde regler for bl.a. patientrettigheder, journalføring, anvendelse af FMK,  samarbejde mellem sygehus og kommuner og opgaveglidning i sundhedsvæsenet. Jeg er vant til at lytte til faglige argumenter og kondensere faglig ekspertviden til resultater, der er politisk og juridisk gangbare i den konkrete kontekst. Jeg har været vant til at lede forandringsprocesser og komme i mål, og har gennem årene samarbejdet med en stor del af aktører indenfor sundhedsvæsenet.

Fra mine år som chef for Tilsyn og Patientsikkerhed er jeg vant til at vurdere risiko i en organisation, identificere problemer og pege på løsninger i den kontekst organisationen og lovgivningen giver. Det er en solid forudsætning for at kunne tilbyde rådgivning indenfor sundhedsvæsenet.

Min uddannelse er blevet suppleret med Implements projektlederuddannelse i 2004 og Mannaz lederkursus, Strategi, vækst og lederskab i 2008-2009.

Efter jeg er blevet selvstændig har jeg holdt foredrag og udført større og mindre rådgivningsopgaver for kommuner, Kommunernes Landsforening, Regioner, Sundhedsstyrelsen, videnskabelige selskaber og private organisationer. Jeg tilbyder ikke rådgivning til patienter.

Jeg er engageret i mit fag i videnskabelig sammenhæng og er vicepræsident i Det Medicinske Selskab i København, næstformand i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, DASAMS, formand for uddannelsesudvalget i DASAMS, og i bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed.

I øvrigt er jeg 57 år, gift og har 4 børn i alderen 20-30 år.

*Samfundsmedicin er et speciale, der kombinerer lægefaglig viden med færdigheder inden for folkesundhed (public health), forvaltning og administration. Specialet beskæftiger sig med relationen mellem samfundsforhold, befolkningens sundhedstilstand og administration i sundhedsvæsenet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.