Tandlæger

Untitled design(5)Det er kun tandlæger der må udføre tandlægearbejde, fordi det ville være af væsentlig risiko for patientsikkerheden, hvis andre udførte tandlægearbejde. Det er tandlægers forbeholdte virksomhed og det er forbudt for andre at foretage disse behandlinger, med mindre de gør det som tandlægens medhjælp. En overtrædelse er strafbelagt.

Tandlægearbejde er diagnose og behandling af sygdomme, skader og medfødte lidelser i tænder, mund og kæber. Tandlæger må derfor operere  lidelser i mund og kæberegionen, med mindre der er mistanke om kræft, så er det en lægelig opgave.

En tandlæge har fuld ordinationsret. Dog kan en tandlæge ikke iværksætte fuld bedøvelse af en patient. Tandlægen kan i princippet kan skrive recept på alle receptpligtige lægemidler. Men tandlægen er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det betyder, at tandlægen kun kan udskrive medicin, som ligger naturligt inden for hans fagområder. Det betyder at hvis tandlægen  udskriver p-piller til sin nabo eller Ritalin til naboens urolige barn, vil de blive vurderet til at være et udtryk for at tandlægen har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

En tandlæge kan også anvende røntgen, indenfor sit virksomhedsområde.

Nedenfor kan du læse  om regler af betydning for tandlægeområdet:

Cirkulære om tandlægers virksomhedsområde

Bekendtgørelse om begrænsning i tandlægernes virksomhedsområde.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Patienters retsstilling og informeret samtykke

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater (Implantatvejledningen)

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.