Fysioterapeuter

Fysioterapeuter har en grundlæggende viden om skelet, muskler, nerver og fysiologi. Deres viden gør dem i stand til at undersøge og diagnostisere fysiske problemer, der kan behandles med fysioterapi. Autorisationen som fysioterapeut giver patienterne viden om, at deres behandler har gennemgået en bestemt uddannelse. Fysioterapeuter varetager opgaver indenfor fysisk rehabilitering og forebyggelse i sundhedsvæsenet.

Fysioterapeuter arbejder hyppigt i et tværfagligt miljø på sygehus eller i kommunale institutioner. En del arbejder også selvstændigt i praksis og får bl.a. patienter henvist fra praktiserende læge.

Fysioterapeuter har indtil 2017 ikke haft et forbeholdt virksomhedsområde. Det var den sundhedsfaglige vurdering, at virksomheden ikke udgjorde en risiko for patientsikkerheden, hvis den blev foretaget af personer uden autorisation. Ved en ændring af autorisationsloven i 2017 blev det bestemt, at “Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme gælder registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling.”

En fysioterapeut er, ligesom andre autoriserede sundhedspersoner, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde.

Journalføringsbekendtgørelsen omfatter enhver autoriseret sundhedsperson, der foretager behandling af en patient. Fysioterapeuter vil derfor, som følge af deres selvstændige opgaver, have en pligt til at skrive journal.

Følgende regler er relevante for fysioterapeuter:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Patientrettigheder

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.