Kiropraktorer

rygsøjlenKiropraktorer blev først autoriserede i 1991 efter politisk debat gennem flere år. Indtil da var kiropraktorer alternative behandlere.

Kiropraktorer har et forbeholdt virksomhedsområde, da det blev vurderet, at den virksomhed som kiropraktorer udfører, udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis den udføres af en uautoriseret person. Kiropraktorvirksomhed omfatter diagnostik, forebyggelse og kiropraktisk behandling af biomekaniske funktionsforstyrrelser og heraf afledte smertetilstande i rygsøjle, bækken og ekstremiteter.

Den forbeholdte virksomhed er kiropraktisk manipulation – et hurtigt, præcist stød ind mod et hypomobilt ledkompleks. Stødet er som regel ledsaget af et hørligt knæk (high velocity technique) – og muligheden for at foretage røntgenundersøgelse i forbindelse med kiropraktisk behandling. Kiropraktorer kan ikke anvende røntgen til andre formål.

Ved en lovændring i 2017 blev det også tilladt for fysioterapeuter og alternative behandlere at udføre kiropraktisk manipulation, og der står nu i autorisationsloven: “§ 52, stk. 5. Kiropraktorer, læger og fysioterapeuter har ret til at udføre manipulationsbehandling af rygsøjlen. Det samme gælder registrerede alternative behandlere med minimum 250 timers uddannelse inden for manuel behandling.”

En kiropraktor må ikke anvende receptpligtige lægemidler, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, foretage operative indgreb inkl. blodprøver og indsprøjtninger eller behandle med røntgenapparat, ultralydsapparat, mikrobølge-diathermiapparat eller andet apparat, hvis anvendelse kræver særlig tilladelse.

En kiropraktor skal være særlig påpasselig med at behandle børn under 1 år. Andre forhold en kiropraktor skal være særligt opmærksom på, fremgår af bekendtgørelsens bilag.

Du kan læse mere om  nogle af de regler, der gælder for kiropraktorer her:

Bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Patientrettigheder

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.