Tandplejere

Tandplejere forebygger tandsygdomme og plejer tænder,  med vægt på forebyggelse af caries og paradentose. Der er en risiko for patientsikkerheden forbundet med behandlingen og derfor har tandplejere  et forbeholdt virksomhedsområde. Det betyder, at det kun er tandplejere der må udføre tandplejervirksomhed – tandlægers arbejdsområde påvirkes ikke af tandplejernes forbeholdte virksomhed.

Virksomheden er: patientundersøgelse, fjernelse af hårde tandbelægninger og rodafglatning, pudsning og polering af tandrestaureringer, herunder fjernelse af fyldningsoverskud og anlæggelse af lokalbedøvelse. Instrumentel fjernelse af bløde belægninger, afpudsning af tænderne og indsætning og aftagning af tandreguleringsapparatur. Tandplejere kan anvende røntgen i deres diagnostik.

Tandplejere er ikke afhængige af en henvisning fra tandlæge og kan udføre alt indenfor deres virksomhedsområde selvstændigt.  Dog skal de henvise til tandlæge:

  • hvis patienten har  en generel lidelse/tilstand eller på grund af medicinindtag har forøget risiko for komplikationer i forbindelse med odontologisk behandlingen
  • hvis patienten har et komplekst og vanskeligt overskueligt behandlingsbehov.
  • hvis  behandlingen ikke medfører det forventede resultat
  • hvis behandlingen ligger ud over tandplejerens virksomhedsområde

Tandplejere har pligt til at føre journal.

Nedenstående regler er relevante for tandplejere:


Bekendtgørelse om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde

Vejledning om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde

Patientrettigheder

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Medhjælpsreglerne


Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.