Bandagister

Bandagister fremstiller og tilpasser hjælpemidler, der bæres tæt på kroppen, som fx proteser til den enkelte patient – altså ikke fx knæproteser, der sættes ind ved en operation. Det kan være korsetter, faste forbindinger eller kunstige lemmer.

Det er ofte patienter medcomputer_knae_protese medfødte handikap eller handikap efter sygdom eller ulykke. Efter en grundig undersøgelse af patienten og yderligere medicinske oplysninger fra journal eller røntgenundersøgelser, vil bandagisten bestemme type og udformning af hjælpemidlet.

Bandagisten tager mål og vurderer, hvilket materiale hjælpemidlet skal fremstilles af, og tilretter det. Nogle patienter vil have brug for jævnlige tilpasninger eller udskiftninger af deres hjælpemidler.

Bandagister samarbejder med læger og fysioterapeuter om rehabilitering af patienter. De indgår som en vigtig del af rehabilitering ved sygdom og efter ulykker, både på sygehuse og i egen praksis. Oftest betaler patientens kommune  for ydelsen.

Bandagister har ikke noget forbeholdt virksomhedsområde. Baggrunden for autorisation af bandagister var primært at give dem titelbeskyttelse. Andre ikke-autoriserede må ikke kalde sig bandagister. På den måde har befolkningen en sikkerhed for, at en bandagist har gennemgået en bestemt uddannelse.

Bandagister skal hente et informeret samtykke fra deres patienter, før de indleder behandlingen, og føre journal.

Nedenfor kan du læse om regler, der er relevante for bandagister:

Patientrettigheder

Medhjælpsreglerne

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.