Kliniske tandteknikere

Kliniske tandteknikere laver aftagelige proteser til voksne, i øvrigt raske, der har haft tab af tænder.

Kliniske tandteknikere har et forbeholdt virksomhedsområde. Det betyder, at det kun er kliniske tandteknikere, som må indsætte og korrigere aftagelige tandproteser. Det fremgår af autorisationsloven, at det kun gælder i øvrigt raske personer, som ikke har sygelige forandringer eller medfødte defekter i bevarede tænder, mund eller kæber. Det forbeholdte virksomhedsområde påvirker ikke, hvad læger og tandlæger må.

Kliniske tandteknikeres arbejde med delvist aftagelige proteser – også de der fæster til implantater – skal foregå i samarbejde med en tandlæge. Det betyder, at den kliniske tandtekniker kun må behandle patienter, der forud er set og vurderet af en tandlæge og behandlingsplanen skal lægges i samarbejde med tandlægen. I seks måneder efter må den kliniske tandtekniker foretage justering og tilpasninger uden fornyet henvisning. Tandlægen er ansvarlig for undersøgelse, behandlingsplanlægning, information af og indhentelse af samtykke fra patienten og for tandudtrækninger og sårheling. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for den protetiske del af behandlingen, herunder udførelse, indsætning og funktion af de aftagelige hele og delvise immediatproteser. Kosmetisk behandling må kun udføres af tandlæger.

Kliniske tandteknikere skal føre journal. Henvisning og tilbagehenvisning til tandlægen skal fremgå af journalen, og den kliniske tandtekniker kan ikke selvstændigt ændre planen.

Du kan læse mere om reglerne vedrørende kliniske tandteknikere her:

Bekendtgørelse om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Patientrettigheder

Reglerne for medhjælp

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.