Sygeplejersker

Titlen som sygeplejerske er beskyttet, men sygeplejersker har ikke noget forbeholdt virksomhedsområde og deres arbejde vil ofte foregå på delegation fra en læge. Autorisationen sikrer patientsikkerheden ved, at sygeplejersker har en bestemt uddannelse og derved nogle bestemte kompetencer.

En sygeplejerske er ligesom andre autoriserede sundhedspersoner forpligtet til at udvis omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde.

Sygeplejersker er ikke forpligtet til at skrive journal ifølge journalføringsbekendtgørelsen, men Sundhedsstyrelsen har vurderet, at sygeplejersker skal føre ordnede optegnelser for at opfylde deres pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Sygeplejerskers arbejde omfatter bl.a. :

  • vurdering, planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering af sygepleje, herunder planlægning af plejeopgaver.
  • udførelse af lægeordinerede behandlinger
  • planlægning og koordineringsopgaver i relation til afvikling af undersøgelses- og behandlingsprogrammer
  • information og kommunikation i behandlings og plejeforløb
  • patientundervisning
  • kvalitetssikring

Du kan læse mere om nogle af de regler der gælder for sygeplejersker her:

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).  Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Patientrettigheder

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer
(Kontrolforanstaltninger ved operationer)

Vejledning om blodtransfusion

Vejledning om sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen
(til landets sygehuse, skadestuer og alment praktiserende læger)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.