Ergoterapeuter

Ergoterapeuter varetager særligt opgaver indenfor rehabilitering og forebyggelse hos den enkelte patient i sundhedsvæsenet. Det drejer sig om undersøgelse af patienters evne til at udføre dagligdagsaktiviteter og træning i at genoprette eller vedligeholde disse aktiviteter.

Ergoterapeuter vil ofte arbejde i et tværfagligt miljø på sygehus eller i kommunale institutioner.

Ergoterapeuter har ikke noget forbeholdt virksomhedsområde, da det er vurderet, at virksomheden ikke udgør en risiko for patientsikkerheden, hvis den foretages af personer uden autorisation. Autorisationen som ergoterapeut sikrer grundlæggende kompetencer i forebyggelse og rehabilitering af dagligdags aktiviteter hos svage, syge og handikappede patienter.

En ergoterapeut er, ligesom andre autoriserede sundhedspersoner, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres arbejde.

Ergoterapeuter er ikke forpligtede til at skrive journal ifølge journalføringsbekendtgørelsen, men Sundhedsstyrelsen har vurderet, at ergoterapeuter skal føre ordnede optegnelser for at opfylde deres pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Følgende regler er relevante for ergoterapeuter:

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Patientrettigheder

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.