Kommunerne

Untitled design(6)Patientsikkerhed skal være i centrum, også i kommunerne.  Kommunerne har gennem de senere år overtaget en lang række sundhedsopgaver, og det er min erfaring, at opgaverne løses på meget forskellig vis i de forskellige kommuner. Det er også meget varierende, hvor meget vægt de enkelte kommuner lægger på at sætte sig ind i – og praktisere – kvalitetstankegang, når det drejer sig om sundhedsydelser.

Kommunerne har stor selvstændighed i varetagelsen af deres opgaver, og derfor vil der findes forskel i kvalitet, også når det gælder løsning af sundhedsopgaver. Men patientsikkerheden kan man ikke gå på kompromis med. Der er en lang række regler, hvis formål det er at sikre en acceptabel patientsikkerhed. Det er i sidste ende kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at ledelsen på kommunens institutioner kender disse regler og planlægger virksomheden efter dem. Hvis kommunerne skal kunne varetage sundhedsopgaverne på en tilfredsstillende måde, er der en række minmumskrav der skal opfyldes, når det kommer til patientrettigheder og patientsikkerhed.

Når det gælder reglerne på sundhedsområdet, så er det ikke afgørende, hvilken kasse der betaler for ydelsen. Det vigtige er, hvem der har ansvaret for behandlingen. Hvis det er en ydelse, behandling eller undersøgelse, der er ordineret af en autoriseret sundhedsperson, så gælder sundhedslovgivningens regler, også selvom der er tale om en institution under det sociale område.

Se også under emnerne: medicinhåndtering, medhjælp og stofmisbrug.

Nogle af de relevante regler,  kan du se her:

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om fravalg og afbrydning af livsforlængende behandling

Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler

Sundhedsstyrelsens rapport om kvalitet i de kommunale akutfunktioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.