Medicinhåndtering

PillerMedicinhåndtering forekommer overalt i sundhedsvæsnet og i pleje og omsorgssektoren. Patientsikkerhed er nøgleordet, når det drejer sig om medicinhåndtering.

Medicin håndteres overalt i sundhedsvæsenet. Medicin, der er ordineret eller håndteret forkert, er den største enkeltårsag til utilsigtede hændelser.

Fra patienten henvender sig med et problem hos lægen, til pillen er i munden, er der mange led.

Nogle medicineringsfejl er ubetydelige, men mange medfører unødvendige indlæggelser og i værste fald død for patienten. Derfor er det vigtigt, at alle der arbejder med medicin kender reglerne og er oplært i basal medicinhåndtering.

Nedenstående vejledninger er regler du skal kende, når du arbejder med medicin i det daglige. Både når du som læge eller tandlæge ordinerer, eller når du er plejepersonale eller pædagog, der håndterer patientens medicin som lægens medhjælp.

VEJ nr 9009 af 27/12/2013
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
piller

VEJ nr 9808 af 13/12/2013
Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

VEJ nr 9079 af 12/02/2015
Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Lægemiddelhåndterings vejledningen)

VEJ nr 115 af 11/12/2009
Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Sundhedsstyrelsens notater om:

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK (23. september 2014)

Sundhedsstyrelsens notat om dosisdispensering af 28. marts 2011

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.