Patientsikkerhed og ansvar hænger sammen

 – kender du reglerne?

 

Patientsikkerhed og patientrettigheder er fokus for langt de fleste regler i sundhedsvæsenet. Derfor er det også vigtigt at kende og kunne tilrettelægge sit arbejde eller sin organisation efter sundhedslovgivningen. Desværre er det ikke altid let for sundhedspersonale og administratorer tolke love og regler og forstå, hvad de betyder for netop deres område. Det kan jeg hjælpe med.


Anne Mette Dons

Anne Mette Dons
Foto: Joachim Rode

 

Hvordan takler din kommune sundhedsopgaverne? Hvordan opfylder din virksomhed Styrelsen for Patientsikkerhed’s krav ved tilsyn? Hvilke rettigheder har de svage patientgrupper, som psykisk syge, demente og stofmisbrugere? Det er noget jeg kan hjælpe med.

Jeg tilbyder foredrag og rådgivning om risikoområder i sundhedsvæsenet, sundhedspersoners ansvar, muligheder i opgaveglidning og arbejdstilrettelæggelse, tavshedspligt og videregivelse af sundhedsoplysninger, indførelse af nye behandlingsmetoder, patientrettigheder, tvang og medicinering i psykiatrien, journalføring og meget mere.

Jeg tilbyder også et tjek af din virksomhed, så du får et overblik over, om I overholder sundhedslovgivningen og ville kunne stå distancen ved et myndighedstilsyn. Få hjælp til at forbedre patientsikkerheden ved en konkret gennemgang af instrukser og arbejdsgange. Gennemgangen vil blive tilpasset den, eller de sundhedsfaglige ydelser I tilbyder.

Jeg tilbyder ikke rådgivning til patienter i enkeltsager.

Efter 15 år i Sundhedsstyrelsen, heraf 9  år som chef for Tilsyn og Patientsikkerhed, har jeg stor viden om ledelse, sundhedsvæsenet og centraladministration – og tilsyn selvfølgelig.
Som konsulent tilbyder jeg også rådgivning til konkrete projekter vedrørende patientsikkerhed, sundhedslovgivningen, opgaveglidning mv. Ofte kan kendskab til, hvad der kan lade sig gøre indenfor lovens rammer smidiggøre forandringsprocesser og udarbejdelse af nye projekter.

Jeg har varetaget opgaver for kommuner, private virksomheder og organisationer.

Send mig en forespørgsel, hvis der er noget du tænker,  jeg kan bidrage med.

Kontakt mig på mail: mdons@dadlnet.dk eller telefon: +4540444245 eller find mig på Linkedin.

Mit firma “Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler” har SE/CVR-nr 36004568.