Patientsikkerhed bliver styrket ved en klar ansvarsfordeling

 – kender du reglerne?

 

Patientsikkerhed eller patientrettigheder er fokus for langt de fleste regler i sundhedsvæsenet.

Derfor er det også vigtigt at kende og kunne planlægge efter sundhedslovgivningen.

Anne Mette Dons

Anne Mette Dons
Foto: Joachim Rode

 

Hvordan takler kommuner sundhedsopgaverne? Hvilke rettigheder har de svage patientgrupper, som psykisk syge, demente og stofmisbrugere? Hvordan opfylder din virksomhed Sundhedsstyrelsens krav ved tilsyn? Det er noget jeg kan hjælpe med.

Jeg tilbyder foredrag og rådgivning om risikoområder i sundhedsvæsenet, sundhedspersoners ansvar, muligheder i opgaveglidning og arbejdstilrettelæggelse, tavshedspligt og videregivelse af sundhedsoplysninger, indførelse af nye behandlingsmetoder, patientrettigheder, tvang og medicinering i psykiatrien, journalføring og meget mere.

Jeg tilbyder også et tjek af din virksomhed, så du får et overblik over, om I overholder sundhedslovgivningen og ville kunne stå distancen ved et myndighedstilsyn. Få hjælp til at forbedre patientsikkerheden ved en konkret gennemgang af instrukser og arbejdsgange. Gennemgangen vil blive tilpasset den eller de sundhedsfaglige ydelser I tilbyder.

Efter 15 år i Sundhedsstyrelsen, heraf 9  år som chef for Tilsyn og Patientsikkerhed, har jeg stor viden om ledelse, sundhedsvæsenet og centraladministration – og tilsyn selvfølgelig.
Som konsulent tilbyder jeg også hjælp til konkrete projekter vedrørende patientsikkerhed, opgaveglidning mv. Ofte kan kendskab til, hvad der kan lade sig gøre indenfor lovens rammer smidiggøre forandringsprocesser og udarbejdelse af nye projekter.

Jeg har varetaget opgaver for kommuner, private virksomheder og organisationer.

Send mig en forespørgsel, hvis der er noget du tænker,  jeg kan bidrage med.

Kontakt mig på mail: mdons@dadlnet.dk eller telefon: +4540444245 eller find mig på Linkedin.

Mit firma “Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler” har SE/CVR-nr 36004568.