Radiografer

Radiografer udfører billeddiagnostiske undersøgelser, arbejder med stråleterapi og nuklearmedicin. Undersøgelserne er vigtige i forbindelse med patient-diagnostik og behandling, så patientsikkerheden skal være i fokus.

Radiografer arbejder altid på en læges (evt. tandlæge eller kiropraktors) bemyndigelse, og radiografer har derfor ikke noget forbeholdt virksomhedsområde. Det vil være lægen (evt. tandlægen eller kiropraktoren), der har det kliniske ansvar for om undersøgelsen eller behandlingen skal udføres, se afsnittet om medhjælp. Radiografen træffer i det daglige beslutning om optageteknik, billedkvalitet, strålehygiejne mv i forhold til den enkelte patient og informerer patienten om undersøgelsen. Det er et lægeligt ansvar, at der er indikation for undersøgelsen og at patientens informerede samtykke er indhentet, inden undersøgelsen startes, men radiografen skal altid sikre sig, at det er gjort inden han/hun starter behandlingen/undersøgelsen.

Selve beskrivelsen af billeddiagnostiske undersøgelser er ikke lægeforbeholdt, men Sundhedsstyrelsen skriver i nedenstående notat, at det  er hensigtsmæssigt, at det er læger, som varetager denne opgave, da vurdering og beskrivelse af røntgenundersøgelser kræver et indgående kendskab til differentialdiagnoser mv.

 

Radiografer arbejder oftest på sygehuse og private klinikker.

Sundhedsstyrelsens notat om, hvad lovgivningen indebærer på det radiologiske område.

Patientrettigheder

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet (Identifikationsvejledning)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om udfærdigelse af instrukser
(Til landets sygehuse mv.)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om brugen af røntgenstråler m.v.

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.