Regler og patientsikkerhed

rettighederHvad er en vejledning? Hvad betyder regler? Hvad har det med patientsikkerhed at gøre? Det er spørgsmål som sundhedspersoner sjældent kender svaret på. Derfor er der en kort guide her:

En lov er en forskrift der skal følges.

En bekendtgørelse er en generelle regel, som et ministerium eller en styrelse udarbejder, hvis der er bemyndigelse til det i loven. Bekendtgørelsen uddyber og supplerer et område inden for loven. Bekendtgørelser er bindende for alle borgere og myndigheder.

En vejledning er også en juridisk forskrift. Selvom ordet “vejledning” lyder som et godt råd,  man kan tage eller lade være, så er det bestem ikke tilfældet – det er faktisk det modsatte, en vejledning skal følges. Vejledningen er myndighedens opfattelse af, hvad der er den korrekte fremgangsmåde på et bestemt retsområde. Sundhedsstyrelsens udstedelse af vejledninger er ofte en lovfortolkning af §17 i autorisationsloven der forpligter autoriserede sundhedspersoner til at udvise ”omhu og samvittighedsfuldhed”. Det betyder, at faglige vejledninger udstedt af Sundhedsstyrelsen anses for de facto bindende. Der er ikke noget til hinder for at fravige fra vejledningen i et konkret tilfælde, men det kræver en god begrundelse.

Nedenfor er en række områder med regler det er vigtigt at kende.

Medicinhåndtering

Journalføring og epikriser

Patientrettigheder

Medhjælp

Psykiatri

Ordinationer

Identifikation

Implantater –kommer

Bloddonation – kommer

Parakliniske undersøgelser

Stofmisbrugsbehandling

Kosmetisk behandling – kommer

Øvrige – kommer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.