Foredrag eller kurser

8170912

Patientsikkerhed og ansvar

     Hvilke sundhedspersoner må hvad og hvem har ansvaret?

Hvad kan patienten kræve?

Hvad er lægens pligter?

Hvor langt går SoSu-assistentens ansvar?

Hvad er forudsætningerne for en patientsikker opgaveglidning?

De  fleste sundhedsuddannelser indeholder meget lidt undervisning om sundhedslovgivningen og autoriserede sundhedspersoners pligter og rettigheder. Med eksempler fra hverdagen kan jeg illustrere hvad lovgivningen betyder for jeres speciale, fag eller virksomhed.

Ledelsesansvar

Hvor ligger er ansvaret for opfølgning på fejl og utilsigtede hændelser i sygehusvæsnet? Hvem har ansvaret for udførelse af sundhedsydelser i kommunen?

Med en kompleks sundhedslovgivning, kan det være svært af fastholde fokus på lovgivningen i en jungle af masser af andre krav. Med eksempler fra tilsyns- og klagesager, domme og utilsigtede hændelser vil jeg illustrere, hvad ledelsesansvaret indebærer og hvad der vigtigt at holde fokus på.

Patientrettigheder

Hvilken information har patienten krav på? Kan patienten forlange en bestemt behandling?

“Patienten i centrum” har været et slogan i årevis, og jeg kan fortælle hvordan I sørger for at det ikke kun bliver et tomt slogan, men noget der rent faktisk sker hos jer.

Tvang og medicinering i psykiatrien, på bosteder og plejehjem

Reglerne for anvendelse af tvang, antipsykotika og beroligende medicin. Hvad er det der går galt på bosteder og plejehjem?

Fra min mangeårige tilsynserfaring kan jeg påpege, hvor det går galt og komme med bud på hvordan det kan gøres bedre.

Journalføring

Hvad er lægens pligter og hvad er plejepersonalets? Er det ikke bare regelrytteri og hvor er patientsikkerheden?

Der er en rimelig balance mellem at få en dagligdag til at fungere og overholde lovgivningen. Jeg kan give jer et realitetstjek og et bud på hvad der er tilstrækkeligt uden det bliver til en klods om benet.

Kommunale sundhedsopgaver

Hvilke regler gælder? Hvem har ansvaret for hvad?

Kommunerne varetager i dag mange sundhedsopgaver, men er ikke i samme grad som resten af primærsektoren klædt på til det. Derfor er det vigtigt at de der arbejder med kommunale sundhedsopgaver har en forståelse for sundhedslovgivningen og for patientsikkerhed.

 

Foredrag om andre emner ? – bare spørg!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.