Jordemødre

En jordemoders arbejde indebærer en risiko for patientsikkerheden, hvis andre end autoriserede jordemødre udfører det. Derfor har jordemødre gennem deres autorisation et forbeholdt virksomhedsområde, som ingen andre, fraset læger, må udføre.

En jordemoder må kun varetage den normale graviditet og fødsel selvstændigt. Når jordemoderen bliver opmærksom på en kompliceret graviditet eller fødsel, skal jordemoderen henvise til, eller tilkalde en læge.

Det, kun en jordemoder selvstændigt må udføre, er:

 • konstatering af graviditet
 • varetagelse af forebyggende helbredsmæssige undersøgelser under graviditeten
 • undersøgelser med henblik på at diagnosticere graviditeter med særlig risiko
 • fødselshjælp til den fødende og barnet under spontant forløbende fødsler
 • at anlægge et snit i skeden der udvider fødselsvejen – episiotomi, og foretage suturering efter episiotomi eller bristninger i mellemkødet
 • ved fødslen anvende lattergas  (N2O-O2) i en blanding med mindst 50% ilt til den fødende
 • anlægge lokal bedøvelse i form af steriltvandspapler på lænden og  lokalbedøvelse af mellemkødet og i vagina
 • give barnet K-vitamin
 • give kvinden midler, der trækker livmoderen sammen efter fødslen
 • anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand

 Det betyder, at jordemødre, der arbejder på en ikke-lægeligt ledet jordemoderklinik, kun må varetage de ovennævnte opgaver, og ikke andet.

På et sygehus kan den overordnet ansvarlige overlæge bemyndige jordemødrene (rammedelegation) til følgende:

 • anlægge pudendusblokade
 • foretage hindesprængning
 • og anvende vefremmende medicin og anti-D immunglobulin
 • udtage blodprøver fra kvinden og barnet

Andre opgave kan også udføres på delegation for den læge, der er ansvarlig inden for samme virksomhed jf. reglerne for brug af medhjælp.

Nedenfor kan du læse om de regler, der er særligt relevante for jordemødre:

Cirkulære om jordemodervirksomhed

Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)

Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv.
(Til landets sygehuse, landets læger og jordemødre, embedslægeinstitutionerne mv.)

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet
(Identifikationsvejledning)

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
(Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering)

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.